فصد

10 / 10
از 1 کاربر

تعریف فصد                                                

فصد استفراغی است کلی که در آن اخلاط اربعه به طریق تفریق اتصال(جدا شدن) عروق در اثر نیشتر (تیغ) خارج می گردند                                                                                                       

 

دلائل برتری فصد بر سایر استفراغات :                                                                                    

۱-      فصد امری اختیاری است و در هر زمان و از هر رگ یا عضو خاص و به هر مقدار که لازم باشد می توانند خارج نمایند.                                                                                                      

۲-      میزان اخلاط خارج شده بر حسب ضرورت قابل تغییر است.                                                

۳-      چون فصد قابل کنترل و اختیاری است به راحتی می توان آن را قطع کرد بدون اینکه ضرری داشته باشد بر خلاف مسهل و مقی که بعد از عمل نمی توانند فوراً حبس و بند نمایند و اگر حابسات و قابضات زیاد برای بند آمدن آن استفاده شود باعث ضرر عظیم می گردد به دلیل تعارض دو مختلف به دنبال هم.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :